totsdos.com

NEWS   /   DARRERAMENT  /  NOTICIAS


          
    >> Art contra la Repressió. Girona març-abril '21

                                                     ArtcontraRepre

          >> COLOUR Workshop  -Summer 2020 /  Taller de color i emocions Experimentando: color y trazo

                                                                    Compo Meet  

             >> Artist Statement ( Cat.) /  La meva proposta -Tribuna d'educ. Blanquerna Una aproximación a mi pintura

                                                                                              TribunaBq
           
>> Words PROJECT -Winter 2020  /  PROJECTE Mots  /  PROYECTO Palabras

                                                                                                                       
Boat 35x50 20

            >> OPEN STUDIO,
NY. -Summer 2019. H.D. Colony /  TALLER OBERT  Residència d'artistes

                                                                                                                                           Uri perfAmsh 19
 


                                                                                          

 

 
                                             

       

                                             

 

 

MNespai      C/ St. Honorat, 11      08002 Barcelona