PRESS  Reviews
   /   Darreres ressenyes PREMSA
  /   Últimas reseñas PRENSA

                                                                                                  BBCVernissage

                                                                                        "Papiers Pliés" series, individual exhibition in Paris (Jan.-Mars '18)
 
Paintings  /  Pintura
               V. v. Geffen. Barcelona,
October '2015
               Segarra
magazine.
Cervera, July '14
             
  Geijutsu Sincho. Tokyo, October '12
               Altacapa blog
. November '11
               Bonart magazine. Barcelona, July '11
               The Darlington and Stockton Times. Darlington, U.K.
October '09
               La Gazette des Arts, Paris.
July '09

                                                                                                  Brocken 12

Community  Comunitat   /  Talleres de arte
             >    Painting (2006-17) / Pintura (adults) 
                      www.cugat.cat/tv/video/1936

               >   BenestArt -public, protected workshop (2014-17)
                   "Migrant Desires" found objects Installation"Els desigs migrants" instal·lació (objets trouvés):

                       Digital Press
                            
El cugatenc
                             Santcugat.cat
                                                                                          AquariFosc 16

MNespai      C/ St. Honorat, 11      08002 Barcelona