PRESS  Reviews
   /   Darreres ressenyes PREMSA
  /   Últimas reseñas PRENSA

                                                                                                              Vernissage11

                                                                                   "Papiers Pliés" series, individual exhibition in Paris (Jan.-Mars '18)
 
Paintings  /  Pintura
                Segarra magazine.
Cervera, July '14

                  Geijutsu Sincho. Tokyo, October '12

                  Altacapa blog
. November '11

                  Bonart magazine. Barcelona, July '11

                  The Darlington and Stockton Times
. Darlington, U.K.
October '09

                  La Gazette des Arts
, Paris.
July '09

                                                                                                  Brocken 12

Workshops  /  Talleres de arte
             >    Painting (2006-17) / Pintura (adults) 
                      www.cugat.cat/tv/video/1936

               >   BenestArt -public, protected workshop (2014-17)
                   "Migrant Desires" found objects Installation"Els desigs migrants" instal·lació (objets trouvés):

                       Digital Press
                            
El cugatenc
                             Santcugat.cat
                                                                                        AquariFosc 16

MNespai      C/ St. Honorat, 11      08002 Barcelona