LINKS
/  ENLLAÇOS
  /  ENLACES

 

facebook  pinterest

O . M .
    

Writings / Escrits / Escritos
    From Pissarro to avantgarde
Densitat de la Pintura


Curating

    S A R '16 Street Art Reciclatge. Video 2 min.
                                      

     Margit Kocsis Anthology 2011. 6min. video

Protected workshop / Taller d'escultura
     Ready made workshop  Taller BenestArt A r t   s i t e s
 
Galleries
     Galeria La Cerverina d'Art

     Wandergalerie Galeria itinerant

     Hôtel des Arts -Toulon Centre d'art

Blogs

     Altacapa - M Domingo  Art blog


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNespai      C/ St. Honorat, 11      08002 Barcelona